Category: Niveau 4

Stavekontrollen i InDesign

Husk, at stavekontrol er korrekturlæserens bedste ven. Det er ikke pinligt at bruge stavekontrol – det er nødvendigt. Sådan her gør du stavekontrollen i InDesign til din allerbedste ven:

Indstil sproget til dansk For at stavekontrollen overhovedet virker, skal sproget være indstillet til dansk. En enkelt tekstboks’ sprog ændres ved at markere al tekst i den og …

Continue reading

Misbrug af kolon: kolon midt i en sætning

Det er vores indtryk, at kolon oplever en opblomstring for tiden. Men kolonets nye liv er desværre ulovligt, for tegnet kommer ind i sætninger på steder, hvor det ikke må være ifølge Retskrivningsordbogen (§ 52), nemlig midti som her:

Kontakt os på tlf.: 61 60 60 43 eller mail: info@denroedepen.dk. Jeg vil anbefale dig at …

Continue reading

Tilladt inkongruens

Hvis verden var simpel, var der altid kongruens i det danske sprog. Så ville ental altid kræve ental, og flertal altid flertal, f.eks.:

Kommunen (ental) er stor (ental). Vi (flertal) er glade (flertal).

Det lyder helt logisk, men faktisk tillader Dansk Sprognævn afvigelser fra denne simple regel. Og som vi skal se nedenfor, …

Continue reading

Alperne – fordelt på flere lande

Bjergkæden Alperne er der ingen problemer med – det er et navn, så det skal skrives med stort. Men bjergkæden er spredt ud over flere lande, så hvordan skal de enkelte landes dele af Alperne skrives? Der er flere muligheder, som alle kan forsvares:

1. De Franske Alper (hvor man tildeler de franske alpebjerge et decideret navn)

Continue reading

Hyldest til Google

Google og stavning – de to ord i samme sætning giver næsten lige så mange tics hos dansklærere som stavekontrollen i Word og stavning. Men ligesom med Words stavekontrol handler det om at forstå, hvad værktøjet er, og så bruge det korrekt. Ingen bliver vel sur over, at en oplukker ikke kan åbne en mælkekarton.

Det viser sig gang …

Continue reading

Intet svar fra bøjningstesten for sammensatte navneord

I artiklen Bøjningstesten for sammensatte navneord – niveau 4 har vi set eksempler på, at enten test 1, test 2 eller begge bestås. Men hvad, hvis begge tests dumpes? Ja, så skal der omskrives, for så er det ikke korrekt dansk. Se f.eks. her:

Start: en luksus elektrisk bil/luksuselektriskbil Test 1: luksuselektriskbilen (nej, det kan man ikke sige) …

Continue reading

To svar fra bøjningstesten for sammensatte navneord

Når man bruger bøjningstesten for sammensatte navneord, og den giver to lige gode muligheder med samme betydning, er der frit valg. Grammatisk kan begge dele forsvares. Her er et eksempel:

Start: en fuldblods araber/fuldblodsaraber Test 1: fuldblodsaraberen (sammensat navneord) Test 2: den fuldblods araber (fuldblods som tillægsord foran navneordet araber) Resultat: to lige gode muligheder, som betyder det samme

Lille betydningsforskel alligevel …

Continue reading

Bøjningstesten for sammensatte navneord – niveau 4

I artiklen Bøjningstesten for sammensatte navneord – niveau 3 har vi lært at afgøre, om man skal skrive sommerhus ferie eller sommerhusferie, light sodavand eller lightsodavand og standard parcelhus eller standardparcelhus. Her kigger vi på de lidt mere komplicerede tilfælde og grammatikken bag testen.

Vi kan udvide bøjningstesten for sammensatte navneord med en ekstra test (test 2):

Continue reading

Ordklasseproblemer ved oversættelse

Danskere er generelt ikke bange for det engelske sprog, så mange journalister videreformidler engelsksprogede nyheder på dansk, og studerende bruger masser af engelsksprogede kilder til deres danske opgaver. Men de to sprog er ikke ens opbygget, og man kan derfor ikke oversætte ord direkte ét ad gangen. Når det går stærkt, sker det dog ofte alligevel.

Her er …

Continue reading

Overflødige så’er

 som overflødig gentagelse af den foregående formulering I artiklen Gentagelse af led angives gentagelse som en måde at skabe liv i en sætning på. Men hvis metoden bruges ofte, kan det kamme over og give sproget et lidt simpelt, barnligt og rodet udtryk. For tiden er mange især storforbrugere af ordet :

Med det in mente, så …

Continue reading

Load more