Mangler du svar?

Kan du ikke finde svar her på siden, så send dit spørgsmål til os på info@denroedepen.dk (skriv “Majonæse” i emnelinjen). Så laver vi en ny artikel om dit emne her på siden.

Du kan også ringe til Dansk Sprognævns spørgetelefon. Det er Sprognævnet, der bestemmer, hvordan man skal skrive i Danmark, så de har altid det sidste ord. Sprognævnet har dog langtfra taget stilling til alt inden for det danske sprog – det er det hul, Majonæse prøver på at udfylde.