Alperne – fordelt på flere lande

Bjergkæden Alperne er der ingen problemer med – det er et navn, så det skal skrives med stort. Men bjergkæden er spredt ud over flere lande, så hvordan skal de enkelte landes dele af Alperne skrives? Der er flere muligheder, som alle kan forsvares:

1. De Franske Alper (hvor man tildeler de franske alpebjerge et decideret navn)

Continue reading

Hyldest til Google

Google og stavning – de to ord i samme sætning giver næsten lige så mange tics hos dansklærere som stavekontrollen i Word og stavning. Men ligesom med Words stavekontrol handler det om at forstå, hvad værktøjet er, og så bruge det korrekt. Ingen bliver vel sur over, at en oplukker ikke kan åbne en mælkekarton.

Det viser sig gang …

Continue reading

Falske positiver i Words stavekontrol

Herunder er et udpluk af de ord, som Words stavekontrol desværre ikke markerer som fejl.

Forklaringen på mange af ordene er, at de teoretisk set er brugbare ord, f.eks. det sammensatte navneord fælleskab: Der er noget, der hedder en fælle (en ven), og noget, der hedder et skab – ergo er fælleskab også en teoretisk mulighed. Vi putter bare sjældent vores venner …

Continue reading

Stavekontrollen i Word

Stavekontrollen i Word er både meget brugt og meget udskældt. Den får ofte skylden for at have “lært” folk at dele sammensatte navneord, f.eks. skrive reality stjerne i stedet for realitystjerne, fordi den ikke kender ordet realitystjerne og foreslår reality stjerne. Det er selvfølgelig også uheldigt (omend forståeligt, hvis man prøver at forestille sig, hvordan stavekontrollen er opbygget).

Continue reading

Indhold

Dette “korrekturtip” handler om periferien af korrekturlæserens arbejdsområde, nemlig indholdet i en tekst:

Aftal med kunden, at du IKKE har ansvaret for det indholdsmæssige – men kommentér alligevel indhold, der undrer dig.

Ansvar og forventningsafstemning Som korrekturlæser har man normalt ikke ansvaret for, at indholdet i teksten er rigtigt. Men mange …

Continue reading

Mistænkelig billedtekst

DR skrev den 31. oktober 2015 en artikel om en ny type batterier. Artiklens brødtekst beskriver, at batteriet bygger på litium og ilt (som nogle gange kaldes luft), mens billedteksten ikke nævner litium eller ilt, men kun stoffet grafen (udtales grafén):

Det kan sagtens være, at der også er grafen i batteriet, så oplysningen i billedteksten ikke …

Continue reading

Intet svar fra bøjningstesten for sammensatte navneord

I artiklen Bøjningstesten for sammensatte navneord – niveau 4 har vi set eksempler på, at enten test 1, test 2 eller begge bestås. Men hvad, hvis begge tests dumpes? Ja, så skal der omskrives, for så er det ikke korrekt dansk. Se f.eks. her:

Start: en luksus elektrisk bil/luksuselektriskbil Test 1: luksuselektriskbilen (nej, det kan man ikke sige) …

Continue reading

To svar fra bøjningstesten for sammensatte navneord

Når man bruger bøjningstesten for sammensatte navneord, og den giver to lige gode muligheder med samme betydning, er der frit valg. Grammatisk kan begge dele forsvares. Her er et eksempel:

Start: en fuldblods araber/fuldblodsaraber Test 1: fuldblodsaraberen (sammensat navneord) Test 2: den fuldblods araber (fuldblods som tillægsord foran navneordet araber) Resultat: to lige gode muligheder, som betyder det samme

Lille betydningsforskel alligevel …

Continue reading

Bøjningstesten for sammensatte navneord – niveau 4

I artiklen Bøjningstesten for sammensatte navneord – niveau 3 har vi lært at afgøre, om man skal skrive sommerhus ferie eller sommerhusferie, light sodavand eller lightsodavand og standard parcelhus eller standardparcelhus. Her kigger vi på de lidt mere komplicerede tilfælde og grammatikken bag testen.

Vi kan udvide bøjningstesten for sammensatte navneord med en ekstra test (test 2):

Continue reading

Ordklasseproblemer ved oversættelse

Danskere er generelt ikke bange for det engelske sprog, så mange journalister videreformidler engelsksprogede nyheder på dansk, og studerende bruger masser af engelsksprogede kilder til deres danske opgaver. Men de to sprog er ikke ens opbygget, og man kan derfor ikke oversætte ord direkte ét ad gangen. Når det går stærkt, sker det dog ofte alligevel.

Her er …

Continue reading

Load more