Siden du gik i skole

“Jeg sætter altså stadig mine kommaer sådan, som jeg lærte det, da jeg gik i skole,” siger mange mennesker – med lige dele trodsighed, stolthed og skam i stemmen.

Vi lærer utrolig meget om det danske sprog de første 15-20 år af vores liv, men de næste 10, 20, 30, for nogles vedkommende hele 70 år læser de færreste nogen regler eller øver sig i dansk. Man har jo ligesom lært det én gang. Men det er uheldigt, hvis man gerne vil skrive korrekt, af flere årsager:

  1. Vores hjerne husker ikke nødvendigvis lettere irrelevante ting (såsom kommaregler) særlig godt.
  2. Sproget er i konstant udvikling, og reglerne følger med – nogle gange lidt foran, andre gange lidt bagefter.
  3. Mange af dine lærere har heller ikke opdateret sig og har derfor forsynet dig med forældet eller forkert viden.

Selv hvis du lige er gået ud af skolen, kan din viden om retskrivning afvige meget fra sandheden. På denne underside kan du læse om de nyeste ændringer, og på resten af Majonæse kan du læse, hvad dine lærere burde have lært dig i skolen.

PS: Der er ikke noget at skamme sig over – Dansk Sprognævn har gjort alt, hvad de kunne, for at forvirre dig på kommafronten.