Tag: Google

Hyldest til Google

Google og stavning – de to ord i samme sætning giver næsten lige så mange tics hos dansklærere som stavekontrollen i Word og stavning. Men ligesom med Words stavekontrol handler det om at forstå, hvad værktøjet er, og så bruge det korrekt. Ingen bliver vel sur over, at en oplukker ikke kan åbne en mælkekarton.

Det viser sig gang …

Continue reading

To svar fra bøjningstesten for sammensatte navneord

Når man bruger bøjningstesten for sammensatte navneord, og den giver to lige gode muligheder med samme betydning, er der frit valg. Grammatisk kan begge dele forsvares. Her er et eksempel:

Start: en fuldblods araber/fuldblodsaraber Test 1: fuldblodsaraberen (sammensat navneord) Test 2: den fuldblods araber (fuldblods som tillægsord foran navneordet araber) Resultat: to lige gode muligheder, som betyder det samme

Lille betydningsforskel alligevel …

Continue reading

Keyaccountmanager

Et af de ord, man kan blære sig med som korrekturlæser, er keyaccountmanager. Det skulle være en smal sag at få et væddemål op at stå til en julefrokost: Hvem vil tro på, at det skal være i ét ord – og helt uden bindestreger?

Det skal det ikke desto mindre, da det er optaget i Retskrivningsordbogen …

Continue reading