Tag: Kommentarer

Kommentarer i InDesign

Der er ikke nogen god kommentarfunktion i InDesign (kun mulighed for at indsætte helt simple tekstkommentarer uden formateringsmuligheder, og de kan kun ses i teksteditoren, som ikke umiddelbart er synlig, men skal trykkes frem med genvejstasten Cmd + Y). Derfor er det bedst at opfinde sin egen kommentarmetode. I denne artikel beskriver vi en mulig løsning.

Continue reading